NGUYỄN ĐỨC TIẾN (TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH)

Mobile0971 010 222 – 0936 868 993
Email: quanlyduan136@gmail.com
Website: www.vinata-tower.net