Chung cư The Golden Palm là toàn hòa của mọi nhân tố từ hiện đại, sang trọng đến tinh tế. Đây là dự án cao cấp của tổ chức HDI  tại vị trí tiến thưởng Quận Thanh