Với sứ mệnh phát hành các bạn mang đến các nhà bạn Việt and ủng hộ chiến lược phát triển nhà ở nền văn hóa, Nam Long tạo ra đời căn hộ Dự án Mizuki Park – chiếc