Khu Tòa tháp thứ 5 của Tập đoàn Tân Hoàng Minh Group tại Thủ Đô là Tòa tháp đẳng cấp và giữa thương mại  Chung cư D'Capitale Trần Duy Hưng . Sau các thành công đặc sắc của