nằm ở tại địa điểm trung tâm hành chính Quận Thanh Xuân, chiếm hữu một vị trí thuận tiện cùng những ưu điểm vượt trội trong một môi trường đầy ắp nắng, gió và những khoảng cây