Là Tổ hợp căn hộ chung cư hiện đại cao 18 tầng với tổng chỉ 220 Chung cư được xây dựng trên miếng đất có tổng diện tích kề cận 4.000 m2 tại phía Đông Hà Nội