Chung cư 82 Nguyễn Tuân lấy ý nghĩa từ Manhattan – trái tim của đô thị New York ( Mỹ ), Chung cư Thống Nhất 82 Nguyễn Tuân là dự án trước tiên tại Thủ Đô được thiết