Hiện tại chung cư Vinata Tower đang thi công đào móng và chuẩn bị ép cọc để xây hầm. Chúng tôi sẽ cập nhật tiến độ thi công liên tục về dự án. Dự án Vinata Tower